ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΠΙΤΙ

Τετάρτη, 25 Ιούλιος 2012 06:24 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Εκτύπωση PDF

 

 

Σύμφωνα με το περιοδικό U.S. News and World Report τα μωρά που

ζούνε με σκυλιά και γάτες κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής

τους μπορεί να είναι λιγότερο επιρρεπή σε μολύνσεις του αναπνευστικού

συστήματος, όπως το κοινό κρυολόγημα.

Η μελέτη σε σχεδόν 400 μωρά που ζούσανε με σκύλο στο σπίτι έδειξε

ότι αφ’ενός ο σκύλος ήτανε ιδιαίτερα προστατευτικός και αφ’ετερου τα

μωρά είχανε τριπλάσιες πιθανότητες να είναι υγιή κατά το πρώτο έτος

της ζωής τους, σε σχέση με τα μωρά που δεν είχανε σκύλο. Τα μωρά με

σκύλο στο σπίτι έχουνε 44% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μια

μόλυνση στο αυτί και 29% λιγότερες πιθανότητες να χρειαστούν αντιβι-

ωση σε σχέση με τα συνομήλικα που δεν έχουν κατοικίδιο. Τα αποτελε-

σματα αυτής της μελέτης θα δημοσιευθούν στο τεύχος Αυγούστου του πε-

ριοδικου Pediatrics.

Σύμφωνα με το άρθρο τα κατοικίδια και ειδικά οι σκύλοι, μπορούν να

παρέχουν κάποια προστασία ενάντια στην ανάπτυξη άσθματος και αλλε-

ργιων. Οι συγγραφείς της μελέτης δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές με ποιο

τρόπο τα σκυλιά μπορούν να προσφέρουν προστασία από ασθένειες του

αναπνευστικού συστήματος.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τα σκυλιά φέρνουν κάτι μέσα στο σπίτι,

ίσως βρωμιά η χώμα, που επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα του μωρού.

Έτσι όταν το μωρό έρχεται σε επαφή με ιούς η βακτήρια οι ανοσολογικές

αντιδράσεις απέναντι στους μολυσματικούς παράγοντες είναι πιο αποτελε-

σματικες.

Η μελέτη αυτή έρχεται να απομακρύνει τους φόβους που έχουν πολλοί

γονείς σε σχέση με την συμβίωση μωρού και κατοικίδιου, τουλάχιστον για

παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.