ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ.

Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2011 10:20 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Εκτύπωση PDF

 

ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ.

 

Πολύ συχνά  τα σφάλματα διατροφής στην περίοδο ανάπτυξης των κου-

ταβιων μεγαλόσωμων φυλών επιφέρουν μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες,

κυρίως του κινητικού συστήματος, Τα σφάλματα αυτά οφείλονται είτε στην

χορήγηση ακατάλληλης τροφής για την ηλικία αυτή ( μαγειρεμένο στο σπίτι

φαγητό, αποφάγια ) η στην χορήγηση βιομηχανοποιημένης τροφής ( κροκέτα )

με μοναδικό κριτήριο αγοράς την τιμή η το σημείο πώλησης που μας εξυπηρε-

τει ( pet shop – super market ). Και στις δυο περιπτώσεις οι βλάβες που εν-

δεχομενως δημιουργηθούν αποτελούν αιτία απόρριψης και απομάκρυνσης του

κουταβιού με ότι αυτό συνεπάγεται από ηθική άποψη.

Οι μεγαλόσωμες φυλές αναπτύσσονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

και η ημερήσια αύξηση βάρους είναι πολύ μεγάλη. Ένα κουτάβι Great Dane δεν

αποκτά το μισό βάρος του ενήλικα πριν την ηλικία των 6 μηνών ενώ συ-

νεχιζει να αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 24 μηνών, οπότε και έχει 100

φορές μεγαλύτερο βάρος από την γέννηση του. Η ανάπτυξη στις μεγαλόσωμες

φυλές είναι μακράς διάρκειας και εύθραυστη.

Τα δυο κυριότερα σφάλματα που πρέπει να αποφευχθούν κατά την περί-

οδο ανάπτυξης είναι η ενεργειακή υπερκατανάλωση και η μη ισορροπημένη παρουσία

αλάτων.

Ένα κουτάβι κατά την πρώτη περίοδο της ανάπτυξης ( απογαλακτισμός-

ηλικία 5 μηνών ) χρειάζεται περισσότερη ενέργεια. Αυτή την ενέργεια πρέπει

να την προσλαμβάνει με όσο το δυνατό λιγότερο όγκο τροφής ώστε να μην ε-

χουμε υπέρβαση των πεπτικών του δυνατοτήτων, πράγμα που θα μας οδη-

γησει σε μαλακά κόπρανα. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ρυθμίζει την ποσότητα της

τροφής για να μην έχουμε ταχεία αύξηση βάρους. Μετά την ηλικία αυτήν

ο γαστρεντερικος σωλήνας μπορεί να δεχτεί περισσότερη τροφή, πράγμα που

σημαίνει ότι μπορεί να μειωθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις της τροφής. Ο

ρυθμός ανάπτυξης επηρεάζεται άμεσα από την προσλαμβανόμενη ενέργεια.

Η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας επιταχύνει την απόκτηση του σωματι-

κου βάρους του ενήλικου ζώου με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση των ανωρι-

μων ακόμα αρθρώσεων και αύξηση του κινδύνου εμφάνισης οστεοαρθροπα-

θειων.

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του κουταβιού τα οστά διαρκώς ανακα-

τασκευαζονται. Η μη σωστή επομένως κατακράτηση του ασβεστίου από τον

οργανισμό μπορεί να αναστείλει την ανακατασκευή των οστών και να προκα-

λεσει σκελετικές δυσμορφίες ( οστεοχονδρωση ). Η ποσότητα του ασβεστίου

που πραγματικά ελευθερώνεται στο λεπτό έντερο και απορροφάται από αυτό

εξαρτάται κατά πολύ από την ενεργειακή πυκνότητα της τροφής. Για να περι-

οριστεί ο κίνδυνος ένα κουτάβι μεγαλόσωμης φυλής Ηλίας 2 μηνών πρέπει

να διατρέφεται με 260-830 mg ασβεστιου/κιλο ενώ ένα κουτάβι ηλικίας 5

μηνών με 210-540 mg ασβεστιου/κιλο.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών είναι

πιο ευαίσθητα σε πρόωρη εμφάνιση οστεοαρθροπαθειων. Αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι το μεγάλο βάρος προκαλεί μηχανική καταπόνηση των αρθρώσεων

Επίσης απαιτείται μεγάλη προσοχή στην άσκηση που είναι επίσης απαραίτητη

για την ανάπτυξη των μυών. Τα κουτάβια δεν πρέπει να πηδούν και να υπο-

βάλλονται σε δοκιμασίες αντοχής πριν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των οστών.

Η παρουσία γλυκοζαμινογλυκανων ( θειική χονδροιτινη – γλυκοζαμινη ) στην

τροφή του κουταβιού συμβάλλει με την μακροχρόνια πρόσληψη στον έλεγχο

της οστεοαρθρίτιδας επειδή προστατεύουν τους αρθρικούς χόνδρους.

Ο ρόλος των κτηνίατρων τις περισσότερες φορές πρέπει να είναι συμ-

βουλευτικός έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις κατά την α-

ναπτυξη ενός κουταβιού. Η τελική επιλογή όμως της τροφής είναι από τον

ιδιοκτήτη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα αγοράσουμε τροφή να σκεφτου-

με το κουτάβι μας και όχι την ευκολία μας.